Mark- och exploateringsingenjör Härjedalens kommun

11 days ago

Number of open positions: 2
Posted: June 4, 2021
Apply by: Apply as soon as possible
Form of employment: Rekrytering till företag
Industry: Teknik, Naturvetenskap

Vill du bidra tillsamhällsutveckling i ett expansivt i Härjedalen och vara med och bygga ett långsiktigt team? Mark & Exploatering tillhör Samhällsutvecklingsförvaltningen och ingår i Utvecklingsavdelningen tillsammans med Näringsliv, Upphandling och Folkhälsa. Vi arbetar med helheten och jobbar på tvären i hela kommunens organisation oavsett förvaltningstillhörighet.

Härjedalen
If you have questions of a technical nature concerning your application or account at Jefferson Wells, please contact our technical support:
0771-55 99 20
[email protected]
We are open weekdays 07:00-18:00