Rådgivare till Specialpedagogiska Rådgivningsavd., Skellefteå

25 days ago
This position is no longer available

Number of open positions: 2
Posted: April 23, 2021
Apply by: Apply as soon as possible
Form of employment: Rekrytering till företag
Industry: Pedagogiska arbeten

Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning - oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga.

Skellefteå
If you have questions of a technical nature concerning your application or account at Jefferson Wells, please contact our technical support:
0771-55 99 20
[email protected]
We are open weekdays 07:00-18:00