Projektledare exploatering till Sigtuna Kommun

a month ago

Number of open positions: 1
Posted: March 24, 2021
Apply by: Apply as soon as possible
Form of employment: Rekrytering till företag
Industry: Bygg, Anläggning

Sigtuna kommun växer med ca 950 invånare per år, och för det krävs en utvecklande kommun som möter upp behov av bostäder, handel och arbetstillfällen. Vi har många pågående och varierade stadsbyggnadsprojekt, där helt nya stadsdelar växer fram och äldre områden omvandlas. Vi är med och utvecklar mark med exploatörer och anvisar kommunens mark för att skapa mervärde åt invånarna.

Stockholms län
If you have questions of a technical nature concerning your application or account at Jefferson Wells, please contact our technical support:
0771-55 99 20
[email protected]
We are open weekdays 07:00-18:00