Utvecklingsinriktad kalkylator till samhällsbyggare i framkant

18 days ago

Number of open positions: 1
Posted: May 28, 2021
Apply by: Apply as soon as possible
Form of employment: Rekrytering till företag
Industry: Teknik, Naturvetenskap

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,5 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

Solna
If you have questions of a technical nature concerning your application or account at Jefferson Wells, please contact our technical support:
0771-55 99 20
[email protected]
We are open weekdays 07:00-18:00