Chef Fordon SJ Krösatågen, Nässjö

a month ago

Number of open positions: 1
Posted: April 22, 2021
Apply by: Apply as soon as possible
Form of employment: Rekrytering till företag
Industry: Teknik, Naturvetenskap

Den 12 december 2021 tar SJ över ansvaret att driva Krösatågstrafiken. Trafikavtalet omfattar planering och drift av Krösatågstrafiken, ombordservice, dagligt och tekniskt underhåll samt ansvar för drift och underhåll av depån i Kalmar samt den nya depån som ska uppföras i Nässjö. Det är ett avtal som sträcker sig till 2033. Under avtalsperioden kommer flera stora förändringsprojekt att genomföras, nya fordon ska föras in samtidigt som gamla fasas ut och den nya depån ska tas i drift i Nässjö.

Nässjö
If you have questions of a technical nature concerning your application or account at Jefferson Wells, please contact our technical support:
0771-55 99 20
[email protected]
We are open weekdays 07:00-18:00