Inget företag kan förlita sig på att de ska hitta medarbetare som kan allt både idag och imorgon. De måste istället hitta någon som kan utvecklas i takt med de förändringar som exempelvis ny teknik medför. 

  • I allt fler roller på arbetsmarknaden ställs idag krav på digitala färdigheter och egenskaper som är gynnsamma för att vara med och bidra i digital förflyttning. Det kan handla om egenskaper som nyfikenhet, prestigelöshet och optimistisk livssyn.
  • En kombination av mänsklig bedömning och forskningsbaserad mätning av både skarpa färdigheter och egenskaper ger oss möjlighet att mäta digital beredskap och ta fram rätt kandidat för jobbet.
  • Mätningar i samband med rekryteringar som används rätt ger professionalitet och exakthet i processen. Vårt learnabilitytest ger validering till arbetsgivaren och återkoppling till kandidaten. Underlaget är också en bra bas för att nya medarbetares kompetens enklare ska komma till sin rätt.