Det ska vara lätt

  • Det ska vara enkelt att hitta och söka tjänsten.
  • Vi skapar ett automatiserat rekryteringsflöde för att snabbt kunna ge kandidater återkoppling på deras lämplighet för en utlyst roll.
  • Rekryteringsprocessen främjar ett diskrimineringsfritt förfarande.

Ansök utan cv

  • Vi förenklar rekryteringsprocessen genom att låta kandidaten söka tjänsten utan CV.
  • Kandidaten får istället beskriva sin erfarenhet via ett frågeformulär och en digital reglagefunktion.

Marknadsföring och attraktion

  • Vi är experter på målgruppsanpassad digital annonsering och ni kan läsa mer om våra skräddarsydda annonspaket på experisannonsportal.se.
  • Ett attraktivt och effektivt sätt att marknadsföra din annons på är att videoannonsera – vi hjälper er att skapa en videoannons med ljud och bilder

Intervju och presentation via video

  • Kandidaten får själv möjlighet att komma till sin rätt och presentera sig via en förinspelad videointervju.
  • Vi skräddarsyr intervjun med hjälp av ett par förinspelade frågor som vi sedan använder i presentationen till er.