Så här jobbar Jefferson Wells med search:
 

Gedigen kundanalys

  • Analys om er som kund, verksamheten och tjänsten ligger till grund för en kravprofil.
  • Vi hjälper er att definiera ett värderbjudande, ert attraktiva erbjudande till kandidaterna.
  • Vi marknadskartlägger – identifierar nätverk, branscher, företag och sociala medier som har den kompetens ni söker. 

Search och nätverk

  • Search sker via vårt omfattande nätverk, vår talangpool med ca 250 000 CV:n och genom systematisk kartläggning av branscher, företag och sociala medier.
  • Med hjälp av vår certifiering i internetrekrytering har vi tekniska förutsättningar att nå attraktiva kandidater via bland annat olika mjukvaror.
  • Genom en tydlig strategi har vi ett väl utvecklat nätverk på LinkedIn där våra Recruiterkonton möjliggör en tät och direkt dialog.

Kontakt med potentiella kandidater

  • Ert riktade värdeerbjudande har en central plats i kommunikationen med kandidaterna som matchar kravprofilen.
  • Tät kommunikation, transparens och ett ömsesidigt förtroende med alla parter i processen är avgörande i searcharbetet.
  • En gedigen kunskap och djup förståelse för era specifika utmaningar ger förutsättningar för en gemensam framgång i searcharbetet.