Transparent arbetssätt

Vår utgångspunkt är att matcha dina önskemål med rätt företag och position. En process inleds om du har en relevant bakgrund och de erfarenheter eller förmågor som krävs. Vi engagerar oss alltid för att både du som kandidat och vår kund ska känna sig nöjda.

Vårt erbjudande
infocard-block
Rekryteringstjänster

Vi har ett väl upparbetat nätverk av kvalificerade kandidater som står redo inför nästa steg i karriären. Med en kombination av erfarna rekryteringskonsulter och digitala verktyg säkerställer vi att ni fördomsfritt och effektivt får rätt medarbetare på rätt plats.

infocard-block
Konsulttjänster

Våra engagerade och kompetenta konsultchefer matchar rätt kompetens till ditt uppdrag. Oavsett om det är till en specifik specialistfunktion, en ledarroll, roller i ett team eller projekt.

Dina frågor är viktiga för oss

Vi vill att du ska ha all information du behöver för att fatta smarta beslut när det gäller din karriär. Vi är här för att hjälpa dig.

Vad innebär en rekryteringsprocess?
Att vara en del av en rekryteringsprocess innebär allt ifrån den första kontakten via annonsen du har skickat in din ansökan till eller det mail du har svarat på från LinkedIn. Tills att vi träffas för en intervju och du får genomföra olika typer av tester för att därefter träffa vår uppdragsgivare som du sedermera skriver ett kontrakt med och börjar arbeta hos oss, dvs din nya arbetsgivare. Det är en kort och något förenklad beskrivning av vad en rekryteringsprocess innebär – oftast anpassad efter vår uppdragsgivares specifika behov och våra rekommendationer.
 
Hur skapar ni en unik kandidatupplevelse?
Vad är till en början en kandidatupplevelse? Kort och gott är det hur du som söker arbete- eller är uppsökt för ett arbete via oss upplever vår kontakt. Att vi håller vad vi lovar. Har du fått en återkoppling på din ansökan som du har skickat in? Efter intervjun, återkopplade vi i tid? Att vi är så pass öppna och transparanta man bara kan vara, dvs vi är tydliga med vilka moment som ingår och när du kan förväntas att få information och feedback. Vi vill också vara proaktiva. Gärna ligga steget före. Ge dig lite extra input i varje steg för att du ska känna dig trygg när du är i beslutsfasen att byta arbete. En unik kandidatupplevelse ger en känsla av att vara välinformerad och skapar trygghet. 
 
Hållbar rekrytering för framtiden?
På Jefferson Wells värnar vi om hållbarhet, både när det gäller vårt miljöarbete och det allmänna livspusslet. Genom att skapa nya utrymmen för mötesplatser så erbjuder vi dig som sökande en större flexibilitet. Det ska vara enkelt att skicka in en ansökan ”on the go” utan tvingande bifogande CV etc. Vi träffas för en intervju digital för att undvika klimatpåverkan samtidigt som du slipper restid och du får göra dig bekväm i din valda miljö. I vissa fall kan du själv få bestämma när du vill genomföra din intervju. Vi vill skapa förutsättningar för att möta dig på dina villkor. Vi tror också att hållbarhet är en nyckel för långsiktig framgång. 
 
Hur jobbar ni med fördomsfri rekrytering?
Det är mänskligt att göra subjektiva bedömningar och att fördomar påverkar, därför har vi en metodik som är kompetensbaserad. Vad innebär det att jobba kompetensbaserat? Tillsammans med vår uppdragsgivare har vi identifierat vilka kompetenser som är viktiga, i många fall avgörande för att bli lyckosam i rollen som ska tillsättas. När vi utvärderar sökanden mot dessa kompetenser gör vi det genom olika moment som exempelvis under intervjun där du får konkretisera dina erfarenheter genom mätbara aktiveter och resultat, där hur:et har en central plats. Till grund för intervjun ligger ofta ett personlighetsformulär som du har fått fylla som speglar ditt agerande i din yrkesroll. För att undvika ett onödigt lager av informationstolkning föredrar vi att låta referensgivare svara på frågor digitalt.  
 
Vi är din karriärpartner

Hos oss tar du ditt nästa karriärsteg. Varje år gör vi över 5000 tillsättningar och vi ser fram emot att hjälpa dig till ditt drömjobb!

SÖK JOBB