LEDNINGSGRUPP
card-leader
Per Johansson
card-leader
Eva Ageskär
card-leader
Eva Brunnberg
standard-image
standard-image
LEDARE PÅ JEFFERSON WELLS
Per Johansson
VD på Jefferson Wells

Arbetsmarknaden förändras snabbare än någonsin och tillgång till rätt talanger blir avgörande för ett bolags framtid. Det gör att konkurrensen om de talanger som sitter på rätt kompetenser kommer att öka än mer än idag. Jefferson Wells är ett specialiserat bolag som fokuserar på att hjälpa våra kunder att hitta rätt talanger och våra konsulter med kontinuerlig upskilling för att vara relevanta på arbetsmarknaden över tid.