All rekryteringsverksamhet samlad under varumärket Jefferson Wells

ManpowerGroup har samlat all rekryteringsverksamhet under varumärket Jefferson Wells. Vi hjälper våra kunder att kartlägga behov och marknad, samt genomför search och annonsering med den bredd och det djup som behövs för att attrahera rätt kompetens. Årligen genomför vi 5000 rekryteringar på chefs- och specialistnivå.

Hållbara rekryteringslösningar

Vi förser er med kandidater som har dokumenterad erfarenhet, kompetens, förmågor och drivkrafter att leverera. I dagsläget har vi ett upparbetat nätverk av 250 000 aktiva profiler på chefs- och specialistnivå, vilket betyder att du som kund omedelbart kan komma i kontakt med kvalificerade kandidater.

Vi säkerställer att du får den bästa kandidaten

Med vår kunskap om kandidatmarknaden och med en kvalitetssäkrad urvalsprocess skapar vi förutsättningar för att vi ska hitta den kandidat du söker.

Vad gör oss till specialister?
Alla våra rekryterare är experter inom sina områden. Vi har tillgång till cirka 250 000 aktiva CV:n och genomför över 5000 chef- och specialistrekryteringar inom alla tjänsteområden per år. När du kontaktar oss är vi väl förberedda på att lösa ditt behov.
Vad får du om du går med oss?
Vi inleder varje uppdrag med en grundlig analys av ditt företags nuläge och framtida behov. Vi har en välutvecklad rekryteringsprocess för att identifiera de individer som matchar dina behov och din kultur bäst. Resultatet? Personal med rätt kompetens, erfarenhet och motivation.
 
Hur går vi tillväga?
Vår rekryteringsmetodik bygger på vetenskaplig grund och erfarenhet. Våra rekryteringskonsulter är givetvis utbildade och certifierade, ofta inom flera olika testverktyg samt sökmetoder. De flesta har dessutom lång erfarenhet och är specialiserade inom det kompetensområde som de verkar inom.   
Vad gör vårt samarbete framgångsrikt?
Nyckeln till en lyckad rekrytering är starka kandidatnätverk samt förmågan att attrahera kandidater som motiveras av er företagsmiljö och arbetsuppgifter. Vi har ett proaktivt och strukturerat arbetssätt för att bygga kandidatnätverk inom de specialistområden där vi verkar. Det omfattar bl a våra många kund- och kandidatmöten, våra samarbeten med olika intresse- och nätverksorganisation och våra konsult- och rekryteringskonsulters egna nätverk. Därtill har vi ett  nationellt Talent Acquisition Team som arbetar proaktivt och uppdragsspecifikt med bygga nätverk av specialister så att vi snabbt och precist kan leverera kompetens till våra kunder
standard-image
standard-image
LEDARE PÅ JEFFERSON WELLS
Christian Ahlgren
Head of Perm Business

Våra specialiserade rekryteringskonsulter arbetar efter en kvalitetssäkrad process som skräddarsys efter det unika behovet. Den optimerade rekryteringsprocessen i kombination med ett omfattande aktivt kandidatnätverk gör oss både effektiva och träffsäkra.