Över 5000 rekryteringar av chefer och specialister varje år

Jefferson Wells hjälper kunder att kartlägga behov och marknad, samt genomför search och annonsering med den bredd och det djup som behövs för att attrahera rätt kompetens. Årligen genomför vi 5000 rekryteringar på chefs- och specialistnivå. Varumärket Jefferson Wells påverkar inte den legala strukturen utan avtalspart för Jefferson Wells är Experis AB respektive Manpower AB.

Hållbara rekryteringslösningar

Våra tjänster har hjälpt Sverige att snabbt ställa om under corona-pandemin. Exempelvis har ManpowerGroup gett rekryteringsstöd vid ökade behov av anställningar hos bland andra Tillväxtverket (hanterar korttidspermitteringarna), Arbetsförmedlingen (ökning i mängden arbetssökande) och Länsstyrelsen i Stockholms län (hanterar nya investeringsstöd för företag).

Vi säkerställer att du får den bästa kandidaten

Med vår kunskap om kandidatmarknaden och med en kvalitetssäkrad urvalsprocess skapar vi förutsättningar för att vi ska hitta den kandidat du söker.

Vad gör oss till specialister?
Alla våra rekryterare är experter inom sina områden. Vi har tillgång till cirka 250 000 aktiva CV:n och genomför över 5000 chef- och specialistrekryteringar inom alla tjänsteområden per år. När du kontaktar oss är vi väl förberedda på att lösa ditt behov.
Vad får du om du går med oss?
Vi inleder varje uppdrag med en grundlig analys av ditt företags nuläge och framtida behov. Vi har en välutvecklad rekryteringsprocess för att identifiera de individer som matchar dina behov och din kultur bäst. Resultatet? Personal med rätt kompetens, erfarenhet och motivation.
 
Hur går vi tillväga?
Vår rekryteringsmetodik bygger på vetenskaplig grund och erfarenhet. Våra rekryteringskonsulter är givetvis utbildade och certifierade, ofta inom flera olika testverktyg samt sökmetoder. De flesta har dessutom lång erfarenhet och är specialiserade inom det kompetensområde som de verkar inom.   
Vad gör vårt samarbete framgångsrikt?
Nyckeln till en lyckad rekrytering är starka kandidatnätverk samt förmågan att attrahera kandidater som motiveras av er företagsmiljö och arbetsuppgifter. Vi har ett proaktivt och strukturerat arbetssätt för att bygga kandidatnätverk inom de specialistområden där vi verkar. Det omfattar bl a våra många kund- och kandidatmöten, våra samarbeten med olika intresse- och nätverksorganisation och våra konsult- och rekryteringskonsulters egna nätverk. Därtill har vi ett  nationellt Talent Acquisition Team som arbetar proaktivt och uppdragsspecifikt med bygga nätverk av specialister så att vi snabbt och precist kan leverera kompetens till våra kunder
standard-image
standard-image
Experis är en av tilldelade leverantörer inom samtliga avtalsområden på SIC Kammarkollegiets nya ramavtal för Rekryteringstjänster.

standard-image
standard-image
LEDARE PÅ JEFFERSON WELLS
Christian Ahlgren
Head of Perm Business

Våra specialiserade rekryteringskonsulter arbetar efter en kvalitetssäkrad process som skräddarsys efter det unika behovet. Den optimerade rekryteringsprocessen i kombination med ett omfattande aktivt kandidatnätverk gör oss både effektiva och träffsäkra.