Proaktiv kandidathantering

För att hitta rätt kandidater söker vi både i vår kandidatdatabas med tusentals relevanta kandidater och med hjälp av annonsering. Vi har ett Talent Acqusition Team som ständigt arbetar med att söka, attrahera och hålla kontakt med kandidater med bra kompetens för kommande uppdrag.

Vi säkerställer att du får den bästa kandidaten

Med vår kunskap om kandidatmarknaden och med en kvalitetssäkrad urvalsprocess skapar vi förutsättningar för att vi ska hitta den kandidat du söker.

Vad gör oss till specialister?
I varje uppdrag utgår vi från kundens behov när vi söker den mest lämpliga kandidaten, oavsett om det rör sig om ett  konsultuppdrag eller en permanent tillsättning. Vi försärkrar oss om att, via en strukturerad och ISO-certifierad metod, matcha såväl kompetens som förmåga och personlighet. Genom våra många kundavtal är vi en attraktiv partner för kandidater. Vi jobbar proaktivt och strukturerat med att hela tiden bygga vårt nätverk av spetskompentens genom att vara på de arenor där våra olika specialister och ledare är. 
 
Vad får du om du går med oss?
Vi hjälper dig med en konsult när du behöver spetskompetens för en begränsad period eller för ett visst projekt. Om behovet är permanent, är våra rekryteringskonsulter behjälpliga i att hitta er nya kollega med rätt kompetens och personlighet. Vår metodik omfattar intervjuer, referenstaning och ett urval av tester för att säkerställa rätt matchning.
 
Hur går vi tillväga?
Vid rekrytering till vår konsultverksamhet arbetar vi enligt en kvalitetssäkrad metodik metodik där vi genomför kompetensbaserade intervjuer, utför relevanta tester och säkerställer referenser. Allt för att hitta de talanger som matchar våra höga kvalitetskrav.
 
Vad gör vårt samarbete framgångsrikt?
Nyckeln till en lyckad rekrytering är starka kandidatnätverk samt förmågan att attrahera kandidater som motiveras av er företagsmiljö och arbetsuppgifter. Vi har ett proaktivt och strukturerat arbetssätt för att bygga kandidatnätverk inom de specialistområden där vi verkar. Det omfattar bl a våra många kund- och kandidatmöten, våra samarbeten med olika intresse- och nätverksorganisation och våra konsult- och rekryteringskonsulters egna nätverk. Därtill har vi ett  nationellt talent acquisition team som arbetar proaktivt och uppdragsspecifikt med bygga nätverk av specialister så att vi snabbt och precist kan leverera kompetens till våra kunder
 
standard-image
standard-image
LEDARE PÅ JEFFERSON WELLS
Eva Brunnberg
Regionchef

Fler och fler väljer konsultrollen eftersom de vill ha nya spännande uppdrag för olika uppdragsgivare, medan andra vill bygga på sin erfarenhet och CV. På Jefferson Wells har vi ett stort antal avtalskunder och möjligheten att få intressanta uppdrag över tid är därför större än hos många andra arbetsgivare.