Ett av världens mest etiska företag

För elfte året i rad har ManpowerGroup utsetts till ett av världens mest etiska företag av Etisphere Institute. Utmärkelsen bedömer företag inom en rad olika områden, såsom etiska riktlinjer och efterlevnad, företagskultur samt miljömässig och social hållbarhet. Experis är en del av ManpowerGroup.

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt sociala engagemang ska kunna mätas genom det avtryck det ger i samhället. Vi arbetar med insatser på arbetsmarknaden och kan i många fall påvisa positiva effekter både för individen och för näringslivet. Vi tycker att alla individer har rätt till en egen försörjning – och vi gör mer än att tala om det.  Vi ger människor jobb, vilket ger individer möjlighet att försörja sig själva och sina familjer. I Sverige är det varje år 20 000 personer som får arbete genom oss

Vårt bidrag

Vårt sociala engagemang ska kunna mätas genom det avtryck det ger i samhället.

Vår plan för en hållbar arbetsmarknad
Med ett arbetsliv som förändras i snabb takt vill vi inom ManpowerGroup bidra till att hjälpa människor att förbättra sina karriärmöjligheter, välja vägar till ett bättre liv, hitta sitt första eller nästa jobb, gå vidare i karriären och utveckla sin kompetens. Vi vill också bidra till att företag och verksamheter förstår omställningen och går stärkta ur den.Vårt hållbarhetsarbete omfattar: Redo för arbete, Kompetensutveckling och Integration och inkluderande
 
Vi tar arbetsmiljö på allvar
Inom ManpowerGroup arbetar vi för en god arbetsmiljö med säkra, jämställda och hälsosamma arbetsplatser där riskerna för olycksfall och arbetssjukdomar minimeras. Alla anställda ska trivas, vara nöjda med sitt arbete och känna att de har möjlighet att påverka sin arbetssituation.
 
Kompetensutveckling och karriär
Vårt mål är att bidra till människors och verksamheters kompetensutveckling. Såväl våra konsultmedarbetare som interna medarbetares utveckling är avgörande för vår konkurrenskraft. På samma sätt är kompetensutvecklingen avgörande för varje individs förutsättningar att få jobb. Bara genom att fortsätta lära sig under hela sin karriär och utveckla sin kompetens, förblir man anställningsbar på lång sikt. För många är också personlig utveckling den enskilt starkaste drivkraften i arbetslivet och trivseln på jobbet. Därför är kompetensutveckling en del av ett hållbart arbetsliv. 
 
Mångfald och jämställdhet
För oss är det viktigt att vår personal speglar den mångfald som finns i samhället. Eftersom vår verksamhet går ut på att dagligen hjälpa människor hitta jobb, försäkrar vi oss alltid om att kompetens kommer först. Kompetensbaserad mångfald skapar förutsättningar för ökad tillväxt och sunda organisationer. Inom ManpowerGroup främjar även aktivt karriärmöjligheter för kvinnor. I vår svenska organisation är det självklart att kvinnor finns representerade överallt
 
Minskad påverkan på miljön
Inom ManpowerGroup strävar efter att minska den negativa inverkan som verksamheten har på miljön och därför har vi ett systematiskt miljöarbete som bygger på ständig förbättring. Miljöarbetet är certifierat enligt ISO 14001 och är en integrerad del av vår affärsplaneringsprocess. Vår främsta inverkan på miljön främst är CO2-utsläpp från flygresor, hyrbilar och tjänstebilar, därför fokuserar vårt miljöarbete på verksamhetens resemönster och koldioxidutsläpp.