Karriär inom Inköp & Logistik

Vi har ständig efterfrågan på inköpare, upphandlare, logistiker. Hos Jefferson Wells hittar du utvecklande uppdrag hos intressata uppdragsgivare inom flera olika branscher, där du som kandidat kan ta nästa kliv i karriären.

Vi säkerställer att du får den bästa kandidaten

Med vår kunskap om kandidatmarknaden och med en kvalitetssäkrad urvalsprocess skapar vi förutsättningar för att vi ska hitta den kandidat du söker.

Vad gör oss till specialister?
Jefferson Wells har ett nätverk av talanger som driver inköps- och logistikfrågor med framgång. De bygger inköpsstrategier och kartlägger logistikfunktioner för att hitta utvecklingsområden, effektiviserar leveranser, frigör kapital från lagerproduktion och mycket mer. 
Vad får du om du går med oss?
Vi hjälper dig med en interim konsult när du behöver spetskompetens för en begränsad period eller för ett visst projekt. Om behovet är permanent, är våra rekryteringskonsulter behjälpliga i att hitta er nya kollega med rätt kompetens och personlighet. Vår metodik omfattar intervjuer, referenstaning och ett urval av tester för att säkerställa rätt matchning.
Hur går vi tillväga?
Vid rekrytering till vår konsultverksamhet arbetar vi enligt en kvalitetssäkrad metodik metodik där vi genomför kompetensbaserade intervjuer, utför relevanta tester och säkerställer referenser. Allt för att hitta de talanger som matchar våra höga kvalitetskrav.
Vad gör vårt samarbete framgångsrikt?
Nyckeln till en lyckad rekrytering är starka kandidatnätverk samt förmågan att attrahera kandidater som motiveras av er företagsmiljö och arbetsuppgifter. Vi har ett proaktivt och strukturerat arbetssätt för att bygga kandidatnätverk inom de specialistområden där vi verkar. Det omfattar bl a våra många kund- och kandidatmöten, våra samarbeten med olika intresse- och nätverksorganisation och våra konsult- och rekryteringskonsulters egna nätverk. Därtill har vi ett  nationellt talent acquisition team som arbetar proaktivt och uppdragsspecifikt med bygga nätverk av specialister så att vi snabbt och precist kan leverera kompetens till våra kunder.
Vårt erbjudande
infocard-block
Rekryteringstjänster

Vi har ett väl upparbetat nätverk av kvalificerade kandidater som står redo inför nästa steg i karriären. Med en kombination av erfarna rekryteringskonsulter och digitala verktyg säkerställer vi att ni fördomsfritt och effektivt får rätt medarbetare på rätt plats.

infocard-block
Konsulttjänster

Våra engagerade och kompetenta konsultchefer matchar rätt kompetens till ditt uppdrag. Oavsett om det är till en specifik specialistfunktion, en ledarroll, roller i ett team eller projekt.

standard-image
standard-image
INKÖP & LOGISTIK
Anna-Maria Bernin
Konsultchef

Anna-Maria Bernin, konsultchef inom inköp och logistik, berättar vad som attraherar personer som jobbar inom inköp och logistik och hur efterfrågan inom området ser ut just nu.

LÄS HELA INTERVJUN