Hitta rätt kompetens

  • Framgångsrik lösning när vi vill testa ett stort antal kandidater och snabbt kunna ta fram de bäst lämpade.
  • Assessment betyder utvärdering och innebär att man kombinerar flera utvärderingsverktyg som en del i en rekryteringsprocess.
  • Vi definierar tydliga kompetenser, som mäts genom tydligt definierade beteendeindikatorer.

Utvärdering är nyckeln

  • Vi kombinerar olika typer av utvärderingsverktyg, ex personlighetsanalys, färdighetstester, motivation- och drivkraftsanalyser, simuleringsövningar och kompetensbaserade intervjuer.
  • Denna lösning kan användas vid intern och extern rekrytering, i utvecklingssyfte för befintlig personal eller för att rekrytera in ny kompetens.
  • Utvärderingsverktygen syftar till att prognostisera huruvida en person kommer vara framgångsrik i rollen eller inte.

Vi sköter allt

  • Med vår tre-stegsmodell tar vi fullt ägandeskap för förberedelser, genomförande och uppföljning.
  • Planering, schemaläggning, inbjudningar, framtagning av tester och byggandet av simuleringsövningar, koordinering och genomförande samt en gedigen uppföljning ingår i lösningen.