Lokalt footprint

  • Vi är ca 80 rekryteringskonsulter och sitter på 33 orter runt om i landet.
  • Vi finns likväl på den lilla orten som i storstad.
  • Våra rekryteringskonsulter har ett starkt lokalt ”footprint” med hög kandidatkännedom och kandidatnätverk med kompetens inom sina specialistområden.
 

Vi hittar rätt person 

  • Vi satsar mycket på att ligga i framkant när det gäller de senaste digitala verktygen för kandidatattraktion.
  • Vi hittar eftertraktad kompetens med hjälp av bland annat vår certifiering inom internetrekrytering (Social Talent Black Belt Internet Recruitment).
  • Vi kvalitetssäkrar att kandidaten matchar kompetenserna i er kravprofil men också ert företag och era värderingar.