Vi rekryterar ledare som får din organisation att utvecklas

 • Vi skapar långsiktiga relationer med våra kunder och ständigt utökade nätverk med kandidater som bygger på starkt förtroendekapital, grundat i professionalism.
 • I nära samarbete med våra kunder gör vi utförliga organisationsanalyser som hjälper er att tänka och agera strategiskt kring rekrytering av chefer.
 • Med djup insikt i våra kunders organisationer skapar vi förutsättningar att fatta strategiska beslut vid chefsrekryteringar.
 • Våra långsiktiga och djuplodade relationer gör oss till en naturlig partner i den strategiska chefskompetensförsörjningen hos våra kunder.

Beprövat tillvägagångsätt  

 • Vårt arbetssätt präglas av en välbeprövad arbetsmetodik som grundas på noggrannhet, integritet och konfidentialitet.
 • Vid analys och framtagande av kravprofil involveras flera personer i olika led inom organisationen för att vi ska lära känna er organisation och agera rådgivande i er chefsrekrytering.
 • I uppdraget att hitta rätt chef till din organisation arbetar vi i team om 2-3 konsulter för att bredda vårt nätverk och vårt angreppsätt, vi vet att identifiera er framtida chef kräver fler klokas insikter.
 • Vi ger kvalitetsgarantier genom vår ISO 9001:2015 certifierade rekryteringsprocess som säkerställer spårbarhet genom hela processen.

Stor chefserfarenhet

 • Vi har gedigen kunskap inom ledarskap och ledarförsörjning, vi har själva egen operativ ledarerfarenhet.
 • Våra konsulter har stor erfarenhet av att rekrytera nyckelpositioner på strategisk nivå inom såväl privat sektor, statlig myndighet som offentlig förvaltning.
 • Varje år genomför våra konsulter ca 500 chefsrekryteringar.