Certifierade användare

  • Våra seniora rekryteringskonsulter är certifierade användare av DISC. DISC-analysen mäter beteende- och kommunikationsstil och ger en beskrivning av hur man beter sig och kommunicerar med andra människor.
  • Du känner igen DISC-analysen genom dess färgbetäckning; röd, blå, gul och grön där varje färg representerar en kommunikationsstil.

Bygga effektiva team

  • DISC-analysen ger möjlighet till flertalet användningsområden; från när ett team ska bildas till den fortsatta processen av ett teams utveckling.
  • Genom ökad kunskap om teamets kommunikationsstil ges det förutsättningar att bygga effektiva team och att minimera konflikter inom gruppen.
     

Chef- och ledarutveckling

  • Den ger en ökad insikt om ens egna styrkor och begränsningar i kommunikativ förmåga, men också en fördjupad förståelse för medarbetarnas olika sätt att kommunicera.
  • Olika färgkombinationer har olika lätt att kommunicera spontant, men alla kombinationer kan lära sig att uppnå en effektiv och fungerande kommunikation.
  • För en chef och ledare är det viktigt att coacha sina medarbetare, där ger DISC-analysen viktiga ledtrådar till vad som effektivast motiverar medarbetarna.