Intervjua effektivare

  • Att rekrytera är en av de största utmaningarna för både chefer och organisationer. Med en grund i ett kompetensbaserat synsätt och en effektiv intervjuteknik hjälper vi er att avgöra om de sökande matchar era behov.
  • Vi tränar era chefer på att formulera kompetenskrav, ställa kompetensbaserade frågor.

Höj kandidatupplevelsen

  • Öka träffsäkerheten i rekrytering.
  • Få tryggare chefer i intervjumomentet.
  • Vi fokuserar, på de för tjänsten, relevanta kompetenserna. Påvisar att tjänsten inte är till för alla.

Praktiskt och teoretisk utbildning

  • Träningen berör fem olika moment och genomförs under en halv till en hel dag. Träningen görs via en teoretisk del och via en casebaserad del där vi utvärderar och ger direkt feedback.
  • Vi tittar på hur man kvalificerar en kravprofil, hur man arbetar med rangordning av kompetenser och personliga egenskaper, hur man genomför intervjuer med kompetensbaserade frågor och hur svaren kan utvärderas.