Effektiv och kvalitativ process

  • Central samordning av projektledare; single point of contact.  
  • Rekrytering av volym eller specialbehov - alltid med ett kompetensbaserat arbetssätt i fokus!
  • Generisk kravprofil och process. 

Fokus på kandidatupplevelsen

  • Delvis digital rekryteringsprocess höjer kandidatupplevelsen.
  • Kontinuerlig kommunikation till kandidater via en Chatbot.
  • Tydlig och effektiv tidplan – ger trygghet. 

Armkrok med kund – partnerskap

  • Tydlig kommunikationsmatris.  
  • Löpande uppföljning av leverans och samarbete - full transparens.