När du vill stärka ditt beslutsunderlag

  • En Second opinion kan genomföras när du vill få en professionell bedömning av en kandidat för att stärka ditt beslutsunderlag innan du bestämmer dig.
  • Det kan vara vid tillfällen då du valt att hantera rekryteringen själv eller om du vill utvärdera en befintlig medarbetare.

Lämna inget åt slumpen

  • Vi gör en objektiv bedömning av kandidatens kompetens mot kravprofilen.
  • En fullständig Second opinion består av en fördjupad kompetensbedömning utifrån fyra perspektiv, kandidatens kunskap och erfarenhet, personlighet, begåvning och färdighet samt motivationen.