Kravprofil

 • Vi lär känna er och ert företag och rollen som ska rekryteras.
 • Det absolut viktigaste momentet för att vi ska lära känna er och ert företag.

Annonsering

 • Rekryteringslösning som passar när vi attraherar en stor mängd kandidater.
 • Marknadsföring av ert Employer brand.
 • En sökordsoptimerad annons attraherar en bred kandidatbas.
 • Vi lyfter fram det som gör er till en attraktiv arbetsgivare.

Kompetensbaserat urval 

 • Vi arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess som säkerställer ett objektivt förhållningssätt och stävjar diskriminering.
 • Vi erbjuder omfattande kvalitetsgarantier och en ISO 9001:2015 -certifierad rekryteringsprocess, som säkerställer full spårbarhet genom hela processen.

Återkoppling och uppföljning 

 • Vi förmedlar en positiv kandidatupplevelse.
 • Vi ger löpande återkoppling till kandidaterna under processens gång.
 • Vikten av kvalitetsuppföljning – för en lyckad rekrytering för både kund och kandidat.