Ghosting – när kandidaten går upp i rök

I USA är det redan ett fenomen. Kandidater som hoppar av rekryteringsprocessen genom att helt enkelt gå upp i rök, så kallad ”ghosting”. Flera företag vittnar till och med om anställda som inte dyker upp första dagen på nya jobbet. Riktigt så illa är det inte i Sverige, men ghosting är inte helt ovanligt i rekryteringsprocessen.

Inom dejtingvärlden har begreppet ghosting funnits länge, men nu börjar det alltså även att dyka upp i rekryteringssammanhang. Ghosting betyder helt enkelt att en person bara försvinner, vare sig utan förvarning, förklaring eller kontakt och går inte heller att få tag på via mail, telefon eller sms.

– Det är tydligt att fenomenet ghosta ökar när arbetsmarknaden är god. I branscher där det saknas konkurrens bland kandidaterna, har människor större frihet att välja mellan jobberbjudandena och det påverkar deras beteende, säger Daniel Pettersson, affärsområdeschef på Jefferson Wells.

I Sverige saknas det siffror på hur vanligt förekommande detta är, men i USA finns det undersökningar som pekar på att minst en av tio kandidater ghostar redan vid första intervjun och att fenomenet ökat kraftigt de senast åren.

– För att undvika att en kandidat hoppar av en rekryteringsprocess är det viktigt att komma ihåg att människor som söker jobb, troligtvis söker flera jobb inom samma bransch. Vi som rekryterar måste sätta förväntningarna på själva rekryteringsprocessen, genom att tydliggöra hur den kommer att gå till, vilken kontakt man kommer att ha och vad man förväntar sig att kandidaten ska bidra med, fortsätter Daniel Pettersson.