Jag trivs inte på mitt nya jobb

Ibland händer det att man hamnar helt fel när man byter jobb. Vi har pratat med Tina Rydh, senior rekryteringskonsult på Jefferson Wells, om hennes bästa tips på vad du kan göra för att lösa situationen.

Mitt nya jobb passar inte mig. Jag vantrivs och ångrar mitt val, vad kan jag göra?
Om du vantrivs på jobbet är det lätt att vilja byta arbetsplats, men börja med att fundera över vad som orsakar känslan. Är det dina arbetsuppgifter, din chef eller arbetsmiljön som är problemet? Skriv ner för- och nackdelar med ditt jobb för att se vad du kan åtgärda. Har du problem som ligger utanför din makt är det kanske dags att du söker dig vidare till en ny arbetsplats.

Jag vill söka mig vidare. Vad ska jag tänka på?
Var professionell och försök utstråla ett lugn även om känner dig orolig. Bestäm dig för vad du vill uppnå innan du lämnar din nuvarande tjänst, så du inte tappar tempo och motivation. Fortsätt bygga nätverk och håll en god stämning med dina kollegor – framgång i karriären bygger till stor del på goda relationer. Ju mer kraft du lägger på att vårda dina professionella kontakter desto större är chansen att de kan hjälpa dig till en ny tjänst. Börja samtidigt utforska de möjligheter som finns för dig, bland annat genom att ta kontakt med rekryterare. Var personlig, positiv och öppen så att rekryterarna blir nyfikna på att träffa just dig.

För att öka dina chanser att få det jobb du vill ha bör du lära känna dina styrkor. Våga be professionella personer i ditt nätverk om hjälp. När du är medveten om dina positiva egenskaper blir du starkare än de kandidater som endast hänvisar till tidigare erfarenheter. Försök se dig själv som ett varumärke där du vinner på att lyfta fram sådant som andra tycker du är bra på. Ju tydligare ditt varumärke är desto mer attraktiv blir du, vilket underlättar ditt jobbsökande.

Jag är rädd att begå samma misstag igen. Hur vet jag att det blir rätt på nästa jobb?
Kom ihåg att det inte bara handlar om att välja jobb utan också om att välja chef. Känn efter under arbetsintervjun om personen du har framför dig är någon du skulle vilja jobba med. Om chefen gör dig glad och inspirerad har du troligtvis hittat rätt. Ta reda på var i organisationen din tilltänkta chef befinner sig och vad denne har för relation till medarbetarna. Våga även fråga chefen hur denne ser på sina styrkor och förbättringsområden. Satsa på en chef som utmanar dig och låter dig utvecklas. Genom att ta kommando över ditt jobbsökande kan du lättare välja bort arbetsplatser med ledarskap som inte känns rätt.