10 saker som gör dig till en bra chef

Känner du dig osäker i ditt ledarskap? Ibland kan det vara nyttigt att gå tillbaka till grunderna och påminna dig själv om vad som gör dig till bra en bra chef. Här delar vi med oss av våra bästa tips.

1. Lyssna
En bra chef har både styrelsens och medarbetarnas förtroende. Det bygger du upp genom att vara en god lyssnare som visar både förståelse och empati. Genom att lyssna säkerställer du också att du förstått uppdraget och att du kan förutse konsekvenserna av det.

2. Kommunicera tydligt
Om du är en god lyssnare kan du också kommunicera mål och visioner på ett sådant sätt att det skapar enighet utan oro. Genom tydlig kommunikation förstår medarbetarna vad de ska göra och vad deras roller innebär.

3. Inspirera
Din förmåga att inspirera påverkar dina medarbetares inställning till uppdraget. Glöm titlarna, visa en genuin sida av ditt engagemang och vinn tillit. Glöm inte bort att låta medarbetarna stå i rampljuset ibland, så att de också får ta del av äran när ni lyckas.

4. Delegera
Du kan inte göra allt själv och måste lära dig att delegera, men var uppmärksam på att du förstår skillnaden mellan att fördela arbete, delegera och att dumpa arbetsuppgifter på andra. Säkerställ även att du delegerar med befogenheter och mandat att utföra uppdraget.

5. Coacha
Du bär ansvaret för att dina medarbetare ska växa. Genom att vara närvarande, coachande och ge dem rätt förutsättningar bidrar du till att öka deras kompetensutveckling. Våga även ställa krav på dina medarbetare, de mår bra av att känna till vilka förväntningar du har på resultatet.

6. Uppmuntra samarbete
Bygg team och skapa en stolthet över att tillhöra teamet. Arbeta med mångfald och ta in personer som kompletterar varandra. En bra chef förstår att summan av helheten är större än delarna. Glöm inte bort att du fortsatt måste lyssna och bygga egna relationer med alla individer i teamet, även om du upplever att samarbetet med gruppen fungerar utmärkt.

7. Hantera konflikter
En bra chef agerar snabbt och tidigt när det uppstår en konflikt i arbetslaget. Det spelar ingen roll om det handlar om egna personliga konflikter eller om det är medarbetarna som behöver hjälp. Om du känner dig osäker kring svåra frågor som mobbning, sexuella trakasserier eller liknande, ta hjälp från HR eller utifrån, så att du kan agera omedelbart.

8. Fatta beslut
En bra chef fattar beslut. En ännu bättre chef har även modet att riva upp felaktiga beslut för att kunna ställa om. Du tar in flera aspekter samtidigt som du klarar av att hålla din linje om du blir ifrågasatt, samt vet när det krävs snabba beslut eller när något behöver tänkas över.

9. Nå resultat
En bra chef fokuserar på målet. Det skapar resultat både på kort och lång sikt. Glöm inte bort att införa delmål och uppmärksamma när dessa nåtts. Det skapar större arbetsglädje och ökar motivationen att nå slutmålet.

10. Arbeta hållbart och långsiktigt
Ta hand om dina medarbetares fysiska och psykiska hälsa. Du är skyldig att fånga upp signaler som tyder på att de utsätts för en ohälsosam stress under lång tid. Skapa ett arbetsklimat som håller långsiktigt genom att uppmuntra motion, rörelse och vila.