Bakgrundskontroll vid rekrytering

Att rekrytera den mest lämpade personen till en viss nyckelposition är avgörande för en verksamhets framgång. Liksom de konsekvenser som en felaktig rekrytering kan få.

Att rekrytera den mest lämpade personen till en viss nyckelposition är avgörande för en verksamhets framgång. Liksom de konsekvenser som en felaktig rekrytering kan få. Att rekrytera fel ledare är inte bara kostsamt, det kan också skada en organisations varumärke på lång sikt.

Som komplement till intervjuer, tester och referenstagning rekommenderar vi därför att uppdragsgivaren gör en ordentlig kontroll av kandidatens bakgrund innan beslut. På så sätt säkerställs att personen blir anställd på rätt grunder.

Vi erbjuder fyra nivåer av bakgrundskontroller, från enkel till omfattande beroende på vilken typ av position det handlar om. Bakgrundskontrollen genomförs i samarbete med Scandinavian Recruitment Intelligence och med samtycke från personen som ska kontrolleras.

Jefferson Wells bakgrundskontroll vid rekrytering kan beställas som enskild tjänst eller som komplement till ett chefsrekryteringsuppdrag.