Hur förbereder jag mig inför jobbintervjun?

Arbetsgivaren förväntar sig att du har kunskap om företaget samt en tydlig bild av varför du har sökt jobbet. Förberedelserna inför en anställningsintervju är viktiga.

De vill veta varför de ska anställa dig och vad du kan bidra med. Värderar du att jobba på en arbetsplats med goda värderingar? Sätt dig in i företagets värderingar och se om de överensstämmer med dina egna. Det kan vara en fördel för dig och något du bör betona under intervjun. Det är också viktigt att du noggrant har läst igenom rollbeskrivningen så du kan ställa konkreta frågor på det du undrar över.

 

Förbered svar på intervjufrågorna 

Vi rekommenderar att du förbereder dig på att få beskriva dina styrkor och svagheter med konkreta exempel från hur du vanligen brukar agera.

Reflektera över dina tidigare jobb, lärdomar och vad som motiverar dig. Sätt dig in i situationen på det nya företaget och fundera på vad du kommer att bidra med och vad det innebär för företaget. Om du har visualiserat detta i förväg kommer du att kunna svara tydligt och du kommer att framstå som självsäker.

Tveka inte att fråga efter feedback som avslutning på din intervju. Du kan fråga efter feedback om du gett konkreta och tydliga svar. Men du kan också fråga om feedback hur intervjuaren upplever att du motsvarar kraven och förväntningarna i rollen.

 

Första intrycket
Första intrycket spelar stor roll, kom ihåg namnet på den person som du möter och var noggrann med att komma i tid. Ställ gärna frågor om läget och företaget, arbetsmiljön och projekt som de arbetar med. Visa att du är påläst och engagerad.

När du går på en jobbintervju kan det vara viktigt att se presentabel ut, om det finns en klädkod inom branschen, anpassa dig efter den. Avsluta med att tacka för intervjun och att höra efter vad nästa steg i rekryteringsprocessen är.

 

Referenser
Kom ihåg att kontakta dina referenser innan. Berätta vad jobbet innebär så att de kan lämna relevanta rekommendationer.

Vidare eller ute ur processen?
Ett bra sätt att förbereda sig inför en andra intervju är att utvärdera den första intervjun. Fundera på vad som gick bra och om du kunde ha svarat bättre på någon fråga. Använd dig gärna av den feedback du kan ha fått vid din första intervju.

 

Om du inte går vidare i rekryteringsprocessen, fråga om du kan få någon konstruktiv feedback varför du inte ansågs vara den mest lämpliga för rollen.

 

Lycka till!

 

Att tänka på inför en intervju

 •  Ta med din ansökan, ditt CV och dina betyg
 • Var påläst om företaget du besöker
 • Föreställ dig en positiv bild av intervjun innan du går dit
 • Fundera på vilket intryck du vill göra
 • Förbered dig på personliga frågor om styrkor och förbättringsområden
 • Ha alltid ett fast handslag och ögonkontakt
 • Var intresserad, visa engagemang och ställ frågor
 • Vidtala referenser innan du lämnar ut deras kontaktuppgifter

 

Vanliga intervjufrågor

Det är bra om du tänker igenom svaren på frågorna som kan komma under intervjun.

 • Varför söker du den här tjänsten?
 • Varför skall vi anställa dig på den här tjänsten?
 • Hur fungerar du i olika situationer?
 • Vilken roll tar du i en grupp?
 • Ge exempel på resultat du har uppnått
 • Vad driver och motiverar dig?
 • Beskriv din ledarförmåga
 • Hur beskriver andra dig?
 • Hur skulle dina kollegor och chef beskriva att du tar dig an arbetsuppgifter?
 • Vad är viktigt för dig att få utveckla för att komma vidare i din karriär?
 • Kan du ge några exempel på vad du bidrog med på ditt förra jobb men också något som du inte lyckades lika bra med?