Fem av de vanligaste frågorna på arbetsintervjun

Det är svårt att veta exakt vilka frågor som kommer på en arbetsintervju, men det finns några som du garanterat kommer att få höra. De vanligaste frågorna kan tyckas vara relativt enkla och självklara, men många gör misstaget att inte förbereda sig ordentligt. Vi har listat 5 av de vanligaste intervjufrågorna och tips på hur du bäst besvarar dem.

1. Varför vill du ha det här jobbet?
Arbetsgivare vill anställa personer som har stort intresse för sitt yrke, så detta är en viktig fråga att kunna besvara. Fundera i förväg och välj ut några nyckelfaktorer till varför jobbet är intressant för dig. Fundera också på vad som gör att företaget i sin helhet tilltalar dig. När frågan väl ställs – fokusera på dessa två delar.

2. Varför borde vi anställa dig?
Det här är ett guldtillfälle för dig att lyfta fram dina styrkor och visa varför just du är relevant för jobbet. Det kan också vara effektivt att svara på frågan utifrån fiktiva motargument. Är det så att frågan inte kommer på tal under intervjun kan det vara bra att ändå försöka svara på den innan intervjun är slut. Koppla gärna svaret till en utmaning som du ser att företaget har och visa att du är en del av lösningen.

3.Vilka är dina främsta professionella styrkor?
Oavsett om du har en lång eller kort arbetserfarenhet så har du professionella styrkor. Styrkor som lämpar sig i arbetslivet och utförandet av jobbet. Viktigt är att du svarar uppriktigt och inte utefter vad du tror att arbetsplatsen vill höra. Lyft specifika egenskaper och ge exempel på hur styrkorna kan vara nyttiga i ditt arbete.

4. Vilka är dina svagheter?
Att kunna lyfta dina egna utmaningar visar på självinsikt. Ingen är perfekt och det är inte ett misslyckande att inse dina egna svagheter. När du ska svara på frågan bör du lyfta en faktisk svaghet eller utmaning som är relevant för jobbet och sedan berätta om hur du arbetar för att förbättra den.

5. Varför vill du lämna ditt nuvarande jobb?
Den här frågan kan vara svår, men en som säkert dyker upp. Se till att hålla svaret positivt, du vinner ingenting på att prata illa om din förra arbetsgivare. Berätta om ditt jobbyte på ett sätt som visar att du är redo att ta dig an nya utmaningar och att den nya arbetsrollen passar dig bättre.