Intervju med Joakim Pergefors Eriksson, rekryterare inom engineering

Joakim Pergefors Eriksson, rekryterare inom engineering på Jefferson Wells, berättar om framtiden för ingenjörsyrket och vad som attraherar en ingenjör att byta jobb.

Hej Joakim! 

Hur ser efterfrågan ut på ingenjörer?
– Efterfrågan på ingenjörer är stor i många branscher, framförallt inom byggsektorn, samhällsbyggnad, IT och data. Idag söker man inte bara kunniga experter med höga utbildningar, utan även bra lagspelare och kollegor. Det räcker alltså inte längre med att ha rätt utbildning eller kunskap, du måste också platsa in i arbetsteamet eller företaget som person.

Vad attraherar en ingenjör, alltså får hen att byta jobb?
– Ser man till ingenjörsyrken som helhet så vill många arbetstagare ingå i ett team och att ens närmaste chef är en person man trivs och känner sig trygg med. Många ingenjörer uppger att de vill arbeta med ny teknik och söker sig därför gärna till företag som är innovativa och vågar tänka utanför boxen inom sin bransch.

Vad är ditt tips på hur man håller sig uppdaterad inom sitt område och fortsätter vara anställningsbar?
– Idag finns så otroligt mycket information att tillgå genom till exempel YouTube, dokumentärer, bloggar och diskussionsforum, så mängden kunskap att inhämta för en ingenjör är i princip oändlig. Utöver det är mitt bästa tips att se till att vara nyfiken. Nyfikenhet skapar ofta ytterligare nyfikenhet; det du tar reda på mer om, skapar ofta ett större utrymme i hjärnan som vill ha mer, och då ser du till att fylla på.