Intervju med Jefferson Wells VD Per Johansson

Per Johansson, VD på Jefferson Wells, svarar på tre frågor om rekrytering och branschens framtid.

Hej Per!

Hur tror du rekrytering- och bemanningsbranschen kommer ändra sig de närmsta åren?
– När man för 10 år sedan pratade om behovet av experter och specialister pratade man ofta om några få tjänster på bolagen. Idag, i en tid av oerhört snabb förändring, digitalisering och globalisering ser vi att alla roller snabbt blir mer kritiska och specialiserade. Utan tillgång till rätt personal och rätt kompetenser tappar bolag i konkurrenskraft. Så inom de närmsta åren kommer ordentliga strategier för kompetensförsörjning vara ännu mer avgörande, och lika viktiga som kapital, patent eller liknande.
 
Vad tror du kommer få människor att byta jobb de närmsta åren?
– Tidigare har de vanliga faktorerna varit lön, karriär och att ha en bra chef. Dessa faktorer kommer säkerligen fortsatt vara viktiga även framöver. Inom de närmaste åren ser vi att många kandidater vill jobba på företag med stort socialt ansvarstagande och god företagskultur. Vi ser också utvecklingsmöjligheter som en stor anledning till jobb-byte.
 
Vad är ditt bästa tips på att hålla sig aktuell på arbetsmarknaden?
– Ta personligt ansvar för din utveckling. Vi arbetar mycket med karriärsamtal, där vi vill få våra konsulter att reflektera kring huruvida deras jobb passar dem och deras livssituation samt var de vill befinna sig om tre till fem år. Det är givetvis svåra men nödvändiga frågor att svara på. Om man själv inte har funderat igenom var man vill vara om några år är det svårt för kollegor och chefer att erbjuda det stöd som behövs.