Intervju med Therese Rocafort, rekryteringskonsult inom Finance

Therese Rocafort, rekryteringskonsult inom Finance på Jefferson Wells, berättar om hur personalefterfrågan inom finans ser ut och ger tips om hur man håller sig uppdaterad inom sitt område.

Hej Therese!

Hur ser efterfrågan ut inom finans? 
– Efterfrågan på ekonomer är fortsatt god. Det är på specialist- och chefsnivå som efterfrågan är störst. Roller som kvalificerade redovisningsekonomer, controllers och analytiker av olika slag har en god arbetsmarknad. Digitalisering och automatisering gör att många enklare ekonomiuppgifter rationaliseras bort medan efterfrågan på digital kompetens och kunskap och erfarenhet av olika BI-system ökar. Den analytiska förmågan i kombination med egenskaper som kommunikation och samarbete är viktigt. Förmågan att vilja lära kontinuerligt och anpassa sig till nya förutsättningar är, och kommer bli än mer, viktig på arbetsmarknaden.
  
Vad attraherar en person som jobbar med finans, alltså får hen att byta jobb?
– Just nu ser vi ett större antal ansökningar per tjänst då det finns fler tillgängliga kandidater på arbetsmarknaden nu i jämförelse med de senaste fem åren. De som redan har ett jobb är mindre benägna att byta till ett jobb som innefattar någon form av risk. De flesta söker sig just nu till trygga arbetsplatser med goda utvecklingsmöjligheter. Sen tidigare är det viktigt med flexibilitet, exempelvis i arbetstider eller möjlighet att jobba hemma, vilket vi nog kommer se ännu mer av även efter coronakrisen. De flesta kandidater vill veta vad som erbjuds av bolaget och varför man ska arbeta där, det vill säga ett tydligt värdeerbjudande från arbetsgivaren.
 
Vad är ditt tips på hur man håller sig uppdaterad inom sitt område och fortsätter vara anställningsbar?
– Ta ägandeskap över din kompetensutveckling. Det kan handla om allt ifrån att läsa kurser, hålla sig informerad via nätverk eller ta sig an nya utmaningar inom eller utanför sitt nuvarande jobb. Är man i början av karriären kan det vara en bra idé att arbeta som konsult för att få möjlighet att se flera olika branscher och få mycket erfarenhet på kort tid. Har man arbetat länge på en arbetsplats bör man fundera över vilka kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden just nu och komplettera sina kunskaper därefter.

 

Letar du efter jobb inom ekonomi? Du hittar våra lediga Finance-jobb här!