Dags att växla upp hållbarhetsarbetet? Tre insikter att ta med sig

Är du i färd med att utveckla hållbarhetsarbetet på din arbetsplats? Att lägga en god grund för sina insatser är inte alltid det lättaste. Vi har några tips för när du ska ta hållbarhetsarbetet till nästa nivå – från viktiga insikter till hur du kommunicerar det.
En man och kvinna i skyddsutrustning inspekterar solpaneler. I bakgrunden syns vindkraftverk.

Ett gott hållbarhetsarbete är inte bara bra för affären, utan även lönsamt ur ett Employer Branding-perspektiv. Siffror visar att fyra av tio svenskar tycker att det är mycket viktigt att arbetsgivaren har ett aktivt hållbarhetsarbete när de söker nytt jobb. Särskilt avgörande är det när arbetsgivare ska rekrytera unga – där svarar så många som hälften att det är mycket viktigt, detta enligt siffror från den senaste Manpower Work Life-undersökningen.

 

Hur hållbarhetsarbetet ser ut och hur väl utvecklat det är varierar dock stort mellan såväl företag som branscher. Kanske är du i färd med att ta just ditt företags hållbarhetsarbete till nästa nivå? Vi har några tips på vad du kan ta med dig in i ett sådant arbete.

 

Tre insikter för när man ska växla upp sitt hållbarhetsarbete

Här följer tre insikter som vi menar är grundläggande att ta med sig i sitt hållbarhetsarbete.

 

Arbeta med en bred definition

För många innebär hållbarhet främst miljö, och då specifikt minskad miljöpåverkan från företagets sida. Åtgärder som minskade utsläpp och mindre energiförbrukning må vara en bra utgångspunkt för miljöarbetet, men hållbarhet handlar om mer än så.

 

Idag är det affärskritiskt för företag att arbeta med en definition av hållbarhet som sträcker sig bortom miljö. Det bör, utöver miljö, även inkludera etik och hållbarhet i affären, vilket exempelvis kan utformas ett aktivt arbete för att förebygga diskriminering eller utarbetade strategier för antikorruption.

 

Kanske viktigast av allt så bör ett hållbarhetsarbete fokusera på arbetsvillkoren för ens medarbetare. Kompetensutveckling är ett sådant område, där hållbarhet kan definieras som ett möjliggörande av sina medarbetares ständiga utveckling och konkurrenskraft på marknaden. Hållbarhet handlar här om att värna om sina anställda – från arbetsvillkor och trygga anställningar till ett genomtänkt mångfaldsarbete. Har man denna bredare definition med sig när man ska växla upp sitt hållbarhetsarbete så ökar man livslängden på den.

 

Lägg en god grund med insikter

Ett väl utformat hållbarhetsarbete vilar på insikter. Om arbetet inte utgår från någon form av intressentanalys så blir det svårt att avgränsa arbetet och rikta det till rätt målgrupper. Vilka är era viktigaste intressenter? Vilka är deras hjärtefrågor? Vilka typer av hållbarhetsinitiativ prioriterar de?

 

Se till att den intressentanalys som ligger till grund för hållbarhetsarbetet verkligen får med alla relevanta målgrupper, från de största till de minsta. Medarbetare och kunder är här de viktigaste målgrupperna, men det är av yttersta vikt att även inkludera de intressenter som kanske inte är lika givna. Leverantörer, branschorganisationer och fackföreningar är några exempel på sådana grupper.

 

Utöver kartläggningen av intressenterna så bör en intressentanalys inkludera i vilka kanaler ni för dialog med dem. Även om en viss överlappning kommer att ske så kommer hållbarhetsarbetet inte att kommuniceras i samma kanaler med alla intressenter.

 

Kommunicera hållbarhet – men på rätt sätt

Trovärdigheten i ert hållbarhetsarbete hänger på om insatserna kommuniceras på rätt sätt. Till exempel visar undersökningar att när unga i Sverige får ranka de företag som de anser är bäst på hållbarhetsarbete så hamnar företag som SJ, The Body Shop och Max i topp. Gemensamt för företag som dessa är att de inte kommunicerar sitt hållbarhetsarbete som en slags ”add-on” – istället kan ett hållbarhetstänk sägas genomsyra hela deras verksamhet.

 

Här finns det två viktiga aspekter att tänka på: 1) Effekterna som kommuniceras ska vara konkreta. Det innebär att alla typer av resultat av ert hållbarhetsarbete som kommuniceras måste vara mätbara och bevisade. 2) Kommunikationen ska alltid vara transparent. Det innebär att man bör våga vara öppen med att ens hållbarhetsarbete är långt ifrån perfekt och våga peka på sina egna förbättringsområden.

 

Se kommunicerandet av hållbarhetsarbetet som en dialog, inte envägskommunikation. Var därför beredd på att svara på frågor och önskemål från intressenter och målgrupper. Varför prioriterar ni just dessa områden? Varför gör ni inte mer? Gör era insatser verkligen någon skillnad? Ett utförligt Q&A-dokument, specifikt dedikerat till kommunicerandet av hållbarhet, kan här komma väl till pass.