Civilekonomer har en ljus framtid

Är du utbildad controller? Grattis, då har du en trygg ställning på arbetsmarknaden med ljusa framtidsutsikter. Är du redovisningsekonom, finansanalytiker, revisor eller skattehandläggare? Då är möjligheterna för arbete också goda.

civilekonom-jobb
Arbetsförmedlingen undersöker regelbundet den svenska arbetsmarknaden och analyserar vart framtidens jobb finns. En yrkesgrupp som anses vara i balans är administration, ekonomi och juridik. Det vill säga, det kommer att finnas ungefär lika många jobb som det finns personer som kan arbeta inom dessa yrken.

– Även om marknaden är i balans, så bedöms controllers gå mot en ljusare framtid än andra. Högre utbildning och specialisering ger helt enkelt en ljusare framtid, säger Rikard Karlsson, rekryterare på Jefferson Wells.   

Stabilt även vid lågkonjunktur
När Sverige mötte en ekonomisk nedgång 2008/2009 kunde man inte se en ökad arbetslöshet bland civilekonomer och ekonomer. Istället kunde nyutexaminerade ekonomer snabbt få jobb, trots att antalet utexaminerade ökade under tidsperioden.

Dagens arbetsmarknad
Det finns över 110 000 yrkesverksamma ekonomer i landet. En högre utbildningsnivå öppnar upp för fler jobb inom fler branscher och möjligheterna att arbeta internationellt eller utomlands är stora. Intressant är även att bland fackförbundet Civilekonomernas medlemmar råder endast 1,6 procents arbetslöshet.

– Vi kan se hur kraven förändras på dagens arbetsmarknad. Exempelvis efterfrågas fler ekonomer med längre utbildning eller med kompetens inom IT, beteendevetenskap och management. Samtidigt påverkar digitaliseringen framtidens arbetsmarknad. Vissa jobb försvinner, nya tillkommer, berättar Rikard Karlsson.

Framtidsutsikter
Civilekonomer och ekonomer har alltså goda framtidsutsikter och efterfrågan är störst inom den privata sektorn. De flesta nyutexaminerade får snabbt jobb och redan efter tre år har nästan 15 procent en chefsbefattning.

– Inom den offentliga sektorn går vi mot stora pensionsavgångar de närmaste åren. Det kanske inte är den traditionella ekonomirollen som efterfrågas, men troligtvis kommer de med lång och breddad utbildning att konkurrera med statsvetare, socionomer och gymnasieekonomer, menar Rikard Karlsson.

Intresserad av ett söka ett nytt jobb? Vi på Jefferson Wells är experter på ditt område och har lediga tjänster över hela landet. Du hittar dem här.