Har du blivit kallad på anställningsintervju? Grattis!

Vår rekryteringsexpert ger sina bästa intervjutips.

Anstallningsintervju

Inför intervjun
Kom väl förberedd. Ju bättre förberedd du är, desto bättre kommer det att gå. Läs på om bolaget och tjänsten. Se till att ha förberett några frågor som du verkligen vill ställa om bolaget och din roll. Det visar att du är påläst och intresserad.
Tänk igenom innan vem du är och hur du är. Detta bör såklart vara kopplat till eventuell beskrivning i ditt personliga brev.
Kom i god tid så du hinner varva ner lite. Att komma in med svettig med andan i halsen precis innan intervjun ska börja är att försvåra för sig själv. Ha gärna kläder på dig som du bär på ditt arbete idag. Det bör vara en relativt neutral klädsel.

Under intervjun
Olika rekryterare arbetar på olika sätt. Låt rekryteraren inleda samtalet och beskriva upplägget av intervjun. Försök att svara på frågor utan att sväva iväg för mycket. Om det kommer en fråga som du inte kan svara på, be att få återkomma till denna senare under samtalet.

Typiska frågor som kommer under en standardintervju är:

 • Ge en kort resumé av din bakgrund i kronologisk ordning (5-10 minuter beroende på hur senior du är)
 • Varför har du sökt tjänsten?
 • Vad kan du tillföra?
 • Starka sidor/förbättringspotential
 • Hur ser du din framtid, kort respektive lång sikt?
 • Beskriv dig själv i din nuvarande arbetsroll.
 • Uppnådda resultat på tidigare arbeten?
 • Hur är du som gruppmedlem?
 • Vilken typ av ledarskap trivs du med?
 • Vad är viktigt för dig på ett arbete? Kollegor, bonus, flexibilitet etc.
 • Hur ser din privata situation ut? Fritidsintressen etc.

Tänk på att din beskrivning av dig själv ska stämma överens med de signaler som du skickar ut på intervjun. Om du säger att du är strukturerad och noggrann kan du inte komma oförberedd och ge ett slarvigt intryck.

Vid avslutet av intervjun, fråga rekryterare hur processen ser ut framgent. Tala om vad du tycker om rollen och ifall du är intresserad av att gå vidare. Be också gärna om feedback på CV, intervju och personlighet. Känner du dig trygg kan du även ge rekryteraren feedback på intervjun.

Efter intervjun
Hör gärna av dig med ett mail till rekryteraren efter någon dag där du eventuellt förklarar hur du känner för att gå vidare i rekryteringsprocessen. Här börjar du bygga en relation med rekryteraren.