Fråga istället för att veta – så leder du ett förändringsarbete

I ljuset av coronapandemin är det många företag som behöver ställa om för att hänga med i utvecklingen. Men hur genomförs ett lyckat förändringsarbete och vad ska man tänka på som ledare? Vi har pratat med en av landets främsta experter på förändringsarbete, Charlotta Rydholm.

leda-forandringsarbete
Charlotta Rydholm är en av Sveriges främsta facilatorer och har bland annat skrivit böckerna Bästa Modellen 1 och 2 med konkreta verktyg för förändringsarbete. Enligt henne finns det mycket man kan tänka på innan man påbörjar en förändringsresa.

– För det första måste du veta varför du ska göra en förändringsresa. För det andra måste du lyssna för att förstå. Du behöver lyssna på dem som pratar om förändringsresan i företaget. Vad är det som enar dem? Är det verkligen en förändring och hur ser den ut? Det sista medskicket är att du måste börja och testa dig fram, helt enkelt. Tjusningen med förändringen är att du aldrig riktigt vet vad som kommer att hända, men du måste våga påbörja resan, säger hon.

Försök inspirera istället för att skrämmas
Det kan vara svårt att veta i vilken ände man ska börja när man ska införa en stor förändring på arbetsplatsen. Här får man inte glömma att fokusera på det positiva, menar Charlotta.

– Du behöver inspirera istället för att skrämmas och fråga istället för att veta. Sedan måste arbetet göras begripligt och inte tvingande. Det görs enklast genom att dela upp arbetet i små delar, säger hon.

Men behöver alla tycka om förändringsresan? Inte alltid, enligt Charlotta, som menar att det är viktigare att förstå förändringen än att tycka om den.

– Alla behöver faktiskt inte gilla förändringen men alla måste förstå varför man vill förändra, och sedan också veta varför förändringen ändå genomförs när alla inte är med på tåget. Alla behöver inte älska förändringen men jag är övertygad om att alla behöver förstå den, säger hon.

Faktorerna för framgång
Enligt Charlotta finns det minst tre gemensamma faktorer för ledare som lyckas med förändringsarbete. Dessa är tydlighet, begriplighet och att de är bra på att hitta och förklara vinsten med förändringen. Det kan vara en monetär vinst men också bättre hälsa eller mer kreativitet till exempel. Ledare som lyckas är också benägna att testa själva, leading by doing, menar hon.

Vad gör man som ledare om förändringsarbetet kört fast?

– Då behöver vi omdefiniera, vi behöver ”flip it”. Istället för att jobba med ett påstående kan vi göra om det till en fråga. Exempelvis kan vi göra om påståendet ”Inga äldre kvinnor köper vår tjänst” till frågeställningen ”Hur kan vi få äldre kvinnor att vara stolta över att de använder vår tjänst?”. Frågor har en framåtrörelse i sig, vilket får processen att fortsätta.

Till sist, finns det branscher som är bättre på att ställa om och genomföra förändringsarbete? Om ja, vad tror du att det beror på?

– De som lyckas är branscher, personer och företag som ser på förändring som något naturligt och inte som ett ställningstagande. Förändring sker hela tiden och den behöver inte vara så stor. De som gör mindre förändringar hela tiden är också bättre på att ta sig an de större omställningarna.