Fyra spaningar om framtidens arbetsmarknad

Det senaste året har ställt nya krav på både arbetsgivare och medarbetare att snabbt ställa om och anpassa oss. Så här snart ett år efter att pandemin blev ett faktum står det klart att förändringstakten på arbetsmarknaden har snabbats på och att en del av de ändringar vi sett kommer att bestå.

Företag som vill vara attraktiva även efter pandemin gör klokt i att nu reflektera över vad de erbjuder sina medarbetare. Här listas fyra framgångsfaktorer som vi tror är viktiga för att locka rätt talanger till er verksamhet. 

 1. Erbjud flexibilitet
  En undersökning från ManpowerGroup visar att många svenskar uppskattar den flexibilitet som hemarbetet under coronapandemin har inneburit. Rent konkret betyder det att de arbetsgivare som även i framtiden snarare fokuserar på vad medarbetaren levererar än var och när de arbetar, kan öka både medarbetartrivseln och attraktionskraften hos framtida jobbsökare.
  Men, var inte alltför snabb med att lägga ner kontoret! Varannan anställd svarar nämligen i samma undersökning att de har saknat möjligheten att umgås och samarbeta med kollegor allra mest under pandemin. Kan ni göra kontoret mer lämpat för det?

 2. Var förändringsredo
  Behoven av kompetens ändras i snabb takt – det ni behövde igår är inte nödvändighetsvis rätt imorgon. Var flexibel även i anställningsformen. Ta in den kompetens som inte finns inom företaget i form av gig-jobbare, studenter eller frilansare. En extern talangpool som finns tillgänglig vid tillfälliga behov ökar flexibiliteten för företaget att skala upp eller ned med kort varsel. Det finns en stor grupp av yrkesverksamma som söker större flexibilitet i arbetslivet.

 3. Investera i utveckling
  Skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar till nytänkande och innovation för att behålla talang på framtidens arbetsmarknad. Det är i dag särskilt relevant att skapa en arbetsmiljö som leder till lärande och utveckling för att lättare möta omvärldens krav och att hjälpa medarbetarna till anställningsbarhet - idag såväl som imorgon.

 4. Rekrytera med öppet sinne
  Det är viktigt med meriter och erfarenhet, men ett alltför stort fokus på ett digert cv i rekryteringsprocessen riskerar att hämma era möjligheter att utveckla verksamheten. Det blir alltmer relevant för chefer att rekrytera med ett öppet sinne och lägga fokus på egenskaper som viljan och förmågan att lära nytt. Människor som snabbt anpassar sig och tar till sig nya kunskaper blir den viktigaste tillgången på framtidens flexibla arbetsmarknad. 

Hur tror du att coronapandemin kommer att påverka framtidens arbetsmarknad? Har du saknat dina kollegor?