Mjuka färdigheter – en viktig kompetens på framtidens arbetsmarknad

Vi lever i en tid där de teknologiska framstegen sker i allt högre fart. Det för med sig många positiva effekter, men förändrar samtidigt arbetsmarknaden och höjer kraven på arbetstagare. Det som är viktigt att ha med sig på framtidens arbetsmarknad är dina mjuka färdigheter – dessa kommer bli dina största tillgångar.

Mjuka färdigheter, även kallat soft skills, kan enklast förklaras som icke-tekniska egenskaper. Exempel på detta är samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och kritiskt tänkande. Idag, när den teknologiska utvecklingen av såväl programvaror som maskiner går snabbare än någonsin, börjar allt fler arbetsgivare inse värdet av dessa typer av färdigheter. Man ser helt enkelt hur teknisk kunskap lätt blir irrelevant i och med nya teknologiska framsteg, medan mjuka värden tenderar att ha en ”längre hållbarhetstid”.

 

Avgörande när jobben automatiseras

Mjuka färdigheter blir också allt viktigare när vi rör oss mot en framtid med större maskinnärvaro. Siffror från ManpowerGroups rapport Skills Revolution Reboot 2021 visar att fördelningen av arbetsuppgifter beräknas vara 50/50 mellan människor och maskiner år 2025. I den här omställningen kommer det därför att vara en stor utmaning att få med sig hela personalstyrkan, så att ingen halkar efter när jobben blir allt mer automatiserade.

 

Mjuka färdigheter är en komplex fråga; det är inte direkt ett ämne man läser i grundskolan. Däremot är mjuka färdigheter något som många av oss faktiskt tillskansat oss på en rad olika sätt i arbetslivet, både direkt och indirekt.

 

Möter du många olika kunder i ditt dagliga arbete? Då har du med största sannolikhet utvecklat och tränat på flera olika mjuka färdigheter i ditt arbete, som till exempel medkänsla och förmåga att lösa problem. Har du jobbat på många olika arbetsplatser med vitt skilda arbetsuppgifter? Då har du säkert övat upp din samarbetsförmåga och din förmåga att lära dig nya saker snabbt, två hett eftertraktade kunskaper.

 

En bra grund inför framtiden

Trots att fler arbetsgivare idag börjar få upp ögonen för mjuka färdigheter så tycker många av dem att det är en typ av kunskap som är svår att utveckla. Siffror från ManpowerGroups undersökning visar att 38 procent av de tillfrågade organisationerna tycker att det är svårt att öva upp sina medarbetares tekniska färdigheter, medan 43 procent säger att det är ännu svårare att lära ut de mjuka färdigheterna som deras verksamhet efterfrågar. Exempel på färdigheter som anses svåra att utveckla är analytiskt tänkande och kommunikativ förmåga.

 

Tekniska färdigheter är viktiga, men det är de mjuka färdigheterna som stärker ens anställbarhet i det långa loppet. Det gäller bara att lära sig använda dem och följa med i förändringen! Ta ingenjörer, ett bra exempel på en bred titel där – beroende på vilken industri du är verksam inom – nya tjänster uppstår varje dag. Oavsett hur dessa nya tjänster ser ut så kommer exempelvis god samarbetsförmåga och en förmåga att ta till sig ny information vara två viktiga egenskaper för att lyckas i dessa roller.

 

Tjänsterna må alltså vara nya, men med de rätta mjuka färdigheterna har du en bra grund att stå på för att lyckas på framtidens arbetsmarknad.