Det här kan chefer lära sig av kända ledare

Vilka egenskaper, metoder och stilar hos historiska ledare kan dagens chefer inspireras av? Vi listar fem kända ledare och vad chefer kan lära sig av deras ledarskap!

chef-lar-av-kanda-ledare

Mahatma Gandhi – Att leva som man lär
Det finns mycket att lära av den indiske ledaren Mahatma Gandhi. Hans ledarskapsstil kännetecknades i mångt och mycket av att leda genom exempel och leva enligt sina värderingar – vilket fick miljontals människor att tro på hans vision.

Moder Teresa – Led med omsorg

Moder Teresa är känd som godheten själv. När hon under nittiotalet gästade en stor ledarskapskonferens lär hon ska hon ha gått upp på scenen och sagt två meningar till konferensdeltagarna: ”Känner ni era medarbetare?” och ”Tycker ni om dem?”. Vad kan vi lära oss av det? Se, lär känna och bry dig om dina medarbetare!

Martin Luther King, Jr. – Vad en god auktoritet
Martin Luther Kings ledarskap präglades av icke-våld och demokratiska ideal – men också en hel del auktoritet. Genom en tydlig och effektiv röst och en förmåga att motivera och övertyga andra är Dr. King ett strålande exempel på det goda auktoritära ledarskapet.

Angela Merkel – Att leda i bakgrunden
Merkel har utsetts till världens mäktigaste kvinna och EU:s starkaste ledare. Samtidigt har hon anklagats för att vara både tråkig och identitetslös. Så, vad är då nyckeln bakom Merkels pragmatiska ledarskap? Kanske är det hennes förmåga att bygga gemenskap och samla människor kring syften och värderingar.

Elon Musk – Jobba hårt
Enligt Teslagrundaren Elon Musk är en av de viktigaste faktorerna bakom hans egen framgång hårt arbete. Nu är inte Musks 90-timmarsveckor något att rekommendera överhuvudtaget för gemene man, men man kan ändå inspireras av hans strävan efter ständig förbättring. Framgång kommer sällan helt utan ansträngning och höga målsättningar!

Jefferson Wells erbjuder interims- och rekryteringstjänster till nyckelbefattningar både nationellt och internationellt. Läs mer om vårt erbjudande inom executive här.